Skip to content

„See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav!” (1Ms 28:17)

Hea rändur!

Sa oled jõudnud EELK Muhu Katariina koguduse kodulehele.
Siit saad sa esmase informatsiooni meie koguduses toimuva kohta. Meil on hea meel, et meie vastu huvi tunned.

Hannes Nelis – koguduse hooldajaõpetaja

Eelolevad sündmused

18.04.2021
 • Ülestõusmisaja 3. pühapäev

  18.04.2021

  Hea Karjane - Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh 10:11a,27-28a

  Palugem! Issand, rahu Jumal, Sina oled Jeesuse Kristuse, Hea Karjase surnuist üles äratanud ja kutsud meid oma karja hulka. Kingi meile oma Vaimu, et me selle karjase hääle ära tunneme ja järgiksime Teda, meie Issandat Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

  Jeesus ütleb: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane." Jh 10:1-2


  Alates 1. märtsist 2021. a tuleb meil vastavalt valitsuse korraldusele lõpetada kirikutes kõik tavapärased avalikud jumalateenistused ja muud avalikud üritused.
  Privaatsed talitused: ristimised, laulatused, matused, armulaud jt on ohutusnõudeid järgides lubatud.
  Praegune korraldus kehtib vähemalt 25. aprillini.
  Kiriku peauks on avatud neile, kes soovivad tulla privaatselt palvetama ja süütama palveküünalt,
  Soovist on vaja informeerida järgmistel telefonidel:
  +37256244074 – juhatuse esimees Mari Luup
  +37258298729 – kiriku perenaine Selma Neidorf
  +3725291881 – koguduse vaimulik Hannes Nelis
  Kirikus on vaja kanda maski või visiiri.
  Olge hoitud ja hoidke teisi!

25.04.2021
 • Ülestõusmisaja 4. pühapäev

  25.04.2021

  Jumala rahva koduigatsus - Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! 2Kr 5:17

  Palugem! Kõigeväeline Jumal, Sa lunastasid selle maailma oma Poja Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise läbi. Me täname ja ülistame Sind selle eest, et mingi pimedus ei suuda võita Tema ülestõusmise valgust ega mingi jõud saa teha tühiseks Tema võitu, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

  Jeesus ütleb: "Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?" Jh 14:1-2

  Alates 1. märtsist 2021. a tuleb meil vastavalt valitsuse korraldusele lõpetada kirikutes kõik tavapärased avalikud jumalateenistused ja muud avalikud üritused.
  Privaatsed talitused: ristimised, laulatused, matused, armulaud jt on ohutusnõudeid järgides lubatud.
  Praegune korraldus kehtib vähemalt 25. aprillini.
  Kiriku peauks on avatud neile, kes soovivad tulla privaatselt palvetama ja süütama palveküünalt,
  Soovist on vaja informeerida järgmistel telefonidel:
  +37256244074 – juhatuse esimees Mari Luup
  +37258298729 – kiriku perenaine Selma Neidorf
  +3725291881 – koguduse vaimulik Hannes Nelis
  Kirikus on vaja kanda maski või visiiri.
  Olge hoitud ja hoidke teisi!

09.05.2021
 • Missa - info lisatakse peatselt

  09.05.2021 kell 14:00 - 15:30

  Muhu Katariina kirik, Liiva, 94701 Muhumaa, Eesti  Teenib hooldajaõpetaja (hõp) Hannes Nelis
  Organist Tiiu Liventaal  
  Täpsem info +3725291881