„See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav!” (1Ms 28:17)

Hea rändur!

Sa oled jõudnud EELK Muhu Katariina koguduse kodulehele.
Siit saad sa esmase informatsiooni meie koguduses toimuva kohta. Meil on hea meel, et meie vastu huvi tunned.

Hannes Nelis – koguduse hooldajaõpetaja

Seoses Vabariigi valitsuse korraldusega ei ole ajavahemikus 03. kuni 28. märtsini 2021 lubatud siseruumides avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi läbi viia.

Samas on isikutel võimalik kirikus viibida individuaalseks palvetamiseks või isiklike talituste läbiviimiseks.
EELK Muhu Katariina kirikus ei toimu märtsis avalikke jumalateenistusi, kuid kokkuleppel vaimulikuga on kirik avatud palvetamiseks ja armulaual osalemiseks.

Soovitame jumalateenistusi jälgida internetist youtube lehel: LINK
Jumalateenistused on kuulatavad pühapäeviti Kuressare Pereraadios sagedusel 89,0 Mz kell 14.00

Koguduse vaimulikuga saab võtta ühendust vestlusteks või isiklike talituste läbiviimiseks telefonil 5291881 ja e-posti teel hannes.nelis@eelk.ee

Palume liikmeannetused teha interneti teel koguduse kontole Swedbangas

 • EELK Muhu Katariina kogudus
 • Arvelduskonto nr EE462200001120123840

mTaskuga:

 

Eelolevad sündmused

14.03.2021
 • Missa - paastuaja 4. pühapäev

  14.03.2021 kell 14:00 - 15:20

  Muhu Katariina kirik, Liiva, 94701 Muhumaa, Eesti

  Eluleib - Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja! Jh 12:24 

  Palvetagem! Kõigeväeline Jumal, Sa oled andnud oma Poja surmale, et kinkida meile elu. Toida meid eluleivaga, et me võiksime osa saada Tema tööst ja jäävat vilja kanda igaveseks eluks. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

  Jeesus ütles: "Leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.? Jh 6:51  

  Teenib hooldajaõpetaja (hõp) Hannes Nelis
  Organist Tiiu Liventaal  
  Täpsem info +3725291881

28.03.2021
 • Missa - Palmipuudepüha

  28.03.2021 kell 14:00 - 15:20

  Muhu Katariina kirik, Liiva, 94701 Muhumaa, Eesti

  Aukuninga alandustee - Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b,15 

  Palvetagem! Kõigeväeline, igavene Jumal, kuulekana Sinu tahtele sai meie Lunastaja inimeseks, alandas ennast ja painutas end risti häbi alla. Aita meil Teda kannatusteel tõsise meelega järgida ja Tema ülestõusmise võidust osa saada. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

  Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Sk 9:9 
   

  Teenib hooldajaõpetaja (hõp) Hannes Nelis
  Organist Tiiu Liventaal  
  Täpsem info +3725291881

01.04.2021
 • Suur Neljapäev

  01.04.2021

  Püha armulaud - Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand. Ps 111:4  

  Palvetagem! Issand Jeesus Kristus, Sa oled seadnud meile püha armulaua, et me võiksime meelde tuletada Sinu surma ja tunnistada Sinu ülestõusmist. Aita meil Sinu ihu ja vere sakramenti nõnda vastu võtta, et me kogeksime igal päeval Sinu lunastavat väge, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

  Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, - eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, - eks see ole Kristuse ihu osadus? 1Kr 10:16  

02.04.2021
 • Jumalateenistus - Suure Reede

  02.04.2021 kell 14:00 - 15:20

  Muhu Katariina kirik, Liiva, 94701 Saare maakond, Eesti

  NB! Jumalateenistusel ei kaeta armulauda.

  Jumala Tall - Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16 

  Palvetagem! Issand Jeesus, Jumala Tall, Sina alandasid end ja olid kuulekas kuni surmani. Me täname Sind, et Sa võtsid enese peale meie haigused ja valud ning kandsid karistust, et meil oleks rahu. Ärata ja valgusta meid, et tunneksime ja kahetseksime oma pattu. Puhasta meid oma ohvriverega. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti.

  Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla Tema peale. Js 53:6

  Teenib hooldajaõpetaja (hõp) Hannes Nelis
  Organist Tiiu Liventaal  
  Täpsem info +3725291881

04.04.2021
 • Kristuse ülestõusmise püha

  04.04.2021

05.04.2021
 • 2. ülestõusmispüha missa

  05.04.2021 kell 14:00 - 15:20

  Muhu Katariina Kirik, Liiva, 94701 Muhu vald, Saare maakond, Estonia

  Kohtumine Ülestõusnuga 

   Palugem! Püha Jumal, me täname Sind, et ülestõusnud Issand on omadele ilmunud. Ava meie südamed, et meiegi tunneksime Ta ära, kui Ta meie juurde tuleb. Anna meile valmisolekut ja jõudu, et võiksime alati ja kõikjal olla Tema ülestõusmise tunnistajateks. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

  Issand on tõesti üles äratatud! Lk 24:34

  Teenib hooldajaõpetaja (hõp) Hannes Nelis
  Organist Tiiu Liventaal  
  Täpsem info +3725291881