Skip to content

„See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav!” (1Ms 28:17)

Hea rändur!

Sa oled jõudnud EELK Muhu Katariina koguduse kodulehele.
Siit saad sa esmase informatsiooni meie koguduses toimuva kohta. Meil on hea meel, et meie vastu huvi tunned.

Hannes Nelis – koguduse vaimulik

Head kaasrändurid!

Üheskoos pingutame päevast päeva, et säilitada vana ja auväärne kirikuhoone ja jääda püsima luterliku kogudusena – siia Muhu saarele. Suur osa meie koguduse töödest tehakse vabatahtlikult: juhtorganite töö, lastetöö, eakate abistamine (nt. kodu ja hooldekodu külastused), kiriku kaunistamine (nt. lilled, advendi- ja jõulukuused jms), tee- ja kohvilaudade korraldamine, kevadised ja sügisesed koristustööd kirikus ja kirikuaias, puude lõhkumiste talgud ja muud praktilised tööd, suvine kiriku lahtihoidmine, jne.

Kogudusel on aga ka töölõike, mida vabatahtlik töö ei suuda katta: tuleb teha kulutusi raamatupidamisele, remondile, küttele, elektrile, veele ja prügiveole, maksta maamaksu ning koguduse töötegija palk, tasuda riigimakse ja honorari orelimängijale ja külalisvaimulikele.

Aga kuivõrd meie töö tugineb üksnes annetustele (Eesti riik ei toeta oma eelarvest koguduslikku arengut), saame me seda teha üksnes tänu liikmete igaaastasele annetusele ja lihtsale toetusele (nt. igakuine püsikorraldus, annetused korjanduskotti või vabatahtlik töö).

Seepärast palume, et annaksite oma väga olulise panuse oma kodukoguduse tegevuse jätkamiseks ja arenguks ning toetaksite meie ühiseid püüdlusi ANNETUSEGA. Olgu Teie annetuse suuruseks 100€, 50€, 25€, 10€ või muu Teie võimalustele vastav summa – oluline on iga annetus!

Eriti tänuväärne on see, kui lisaks ühekordsele liikmeannetusele vormistate koguduse toetuseks ka igakuise PÜSIANNETUSE.

Palun ärge jätke asja ootele, vaid võtke vaid üks hetk ja andke annetusega meie ühise Valjala koguduse töö jätkamiseks oma äärmiselt vajalik panus kohe täna!

EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU MUHU KATARIINA KOGUDUS a/a EE462200001120123840 (Swedbank)

Rahulikku advendiaega ja õnnistatud uut 2023ndat aastat soovides,
Muhu Katariina koguduse juhatus ja nõukogu
Hannes Nelis